Hver høst bør man sørge for en rens av takrenner og nedløpsrør. Man bør gjøre dette om høsten, fordi løv og barnåler som faller av trær ofte blåser opp eller faller ned på taket. Med litt vanlig høstregn finner dette veien ned i takrennene, og plugger igjen de naturlige veiene for vann fra regn og snøsmelting.

Når vannet fra høst regn og snøsmelting ikke kommer ut den veien, finner det andre veier, som for eksempel inn i huset. Som hus- eller bygningseier er det lite ønskelig med lekkasje fra taket, og de færreste forsikringsselskapene vil dekke reparasjonen av slike vannlekkasjer.

Ta kontakt for et prisoverslag, så finner vi ut sammen om hva som er den beste løsningen for Dere