Bergen Tak og Vedlikehold AS produserer og monterer pipehatter, luftehatter, mønekammer, takfotbeslag, vindskibeslag, gesimsbeslag, vindus-beslag, røykrør, ytterveggskapper, ovns-beslag, snø-sikring og mye mer.

Vi leverer og monterer takrenner, ståltak, sarnafil, snøsikringer, feieplattform, takstiger osv.

Ta kontakt for et prisoverslag, så finner vi ut sammen om hva som er den beste løsningen for Deres tak !